Om ossMeråker Sanitetsforening 

Solfeng AS

Solfeng AS

Meråker Sanitetsforening Solfeng AS, sanitetens eiendomsforvalter.


Meråker Sanitetsforening rår i dag over betydelige verdier gjennom sine eiendommer på den "beste tomta i byen". Høyt og fritt oppe ved togstasjonen i Stasjonsgrenda, og med god utsikt vest- og nordover bygda.

Meråker Sanitetsforening Solfeng AS forvalter en bygningsmasse på til sammen ca  6000 m2.  Vår største leietaker er Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS, eller det som siden oppstarten i 1979 er kjent som bare "Kurbadet".   De driver en moderne og vel ansett rehabiliteringsinstitusjon. Du kan lese mer om  Kurbadet  her: Meråker sanitetsforenings Kurbad  AS


Foruten utleie til Kurbadet driver Solfeng leilighets- og hybelutleie i de gamle institusjonslokalene. Solfeng ligger sentralt til med ca 2 km ned til den videregående skolen og Meråker sentrum, ca 300 m til Meråker stasjon og  ca 5 km til Grova skisenter.

Historien om Solfeng

Fra tuberkulosehjem til moderne rehabiliteringsinstitusjon og hybler.


Norske Kvinners Sanitetsforening, NKS ble stiftet den 26. februar i 1896 med Fredrikke Marie Quam fra Steinkjer  som første formann, noe hun for øvrig var helt til i 1933, da hun var 90 år gammel.


Meråker Sanitetsforening ble stiftet den  28. mai 1907, med Marie Fearnley som første formann. Den samme høsten, høsten 1907, sendte Meråker Sanitetsforening sin første kvinne til Oslo på en ettårig sykepleierutdanning som var etablert i hovedstaden.

Fra 1909 til 1917 leide sanitetsforeningen i Meråker to rom på en gård. Det var ett rom til sykepleieren og ett til pasienter. Dette ble ikke holdbart i lengden, og behovet for et eget sykehjem var innlysende.


Bygda står sammen

Dette var starten på en strevsom tid for sanitetskvinnene i Meråker. Likevel, de var ikke alene. Hele lokalsamfunnet trådte til. Det var vist nok helt utrolig hvordan hele bygda samlet seg om denne oppgaven. I det vesle omfang det eksisterte, stilte lokalt næringsliv opp; til og med utflyttere bosatt i Amerika ga penger, gårdbrukere og andre ga både tømmer og stilte med gratis arbeidskraft. I 1924 den 19. oktober ble så det nye sykehjemmet innviet med stor festivitas.


 

Sykehjemmet slik det ble bygget i 1924.

I starten ble det nybygde sykehjemmet brukt som tuberkulosesanatorium. I 1953 ble det gjort om til Solfeng Rekreasjonshjem. Det skulle bli det eneste rekreasjonshjemmet nord for Dovre i 20 år. Men alt har en ende, og i 1973 meddelte Helsedirektoratet at Solfeng ikke lenger var bra nok, og at driften måtte opphøre.


Ny mobilisering

Dette ble starten på en ny mobilisering fra sanitetens side. Vi fikk da vår egen lokale Fredrikke i Edit Kvarmesbakk, hvis motto var: “Vanskeligheter er til for å overvinnes – det umulige tar bare litt lenger tid.”

Hennes utrettelige innsats og klokketro på at saniteten skulle lykkes, var det som måtte til. Hun reiste mange turer til hovedstaden, og hennes organisering av kakebasarer, utlodninger, martnasdager, julemesser og bingoer, som årlig ga inntekter på 300 000 kroner var helt avgjørende. Til slutt hadde hun og sanitetskvinnene alle finansene i orden og byggingen av et nytt rehabiliteringssenter kunne starte.

Så den 28. september 1979 ble “Kurbadet” åpnet. Det var et praktbygg for sin tid, der husets hjerte var det oppvarmede bassenget.  Det varme bassenget, sammen med de andre moderne treningsfasilitetene, har sin sentrale plass i rehabiliteringen den dag i dag.


Kurbadet

Kurbadet  er i dag et eget driftsselskap innenfor spesialisert rehabilitering. De driver fortsatt i lokalene fra  1979, men det er gjort betydelige renoveringer og drives fortsatt et omfattende oppussingsarbeide. Du kan også lese mer om Kurbadet på deres egne sider : Meråker sanitetsforenings Kurbad AS

30 hybler


Solfeng AS har i alt 30 hybler. Hovedsakelig er det elever og studenter ved Meråker videregående skole som er leietakere. Skigymnaset og Solfeng har elever fra hele landet. 

Men også elever fra andre studieinstitusjoner med feks praksis og turnus i kommunen, benytter vårt tilbud.


  • 30 flotte hybler
  • Høyt under taket og romslige rom
  • Altibox TV
  • Trådløst internett
  • Rikelig med bod- lagerplass
  • Eget rom for skipreparering
  • Vaske- og tørkerom
  • Brøytet parkeringsplass
  • Rimelig


Dette sier tidligere beboere"Jeg trivdes fantastisk godt de årene jeg bodde i Meråker og på Solfeng".


Gutt, Finnmark

2012 til 2014
"Å bo på Solfeng er veldig praktisk i forhold til treningene i Grova skisenter. 50 m å gå til bussen er suverent".


Gutt, Trøndelag

2011 til 2012
"Det er befriende å kunne få bo i en så stor hybel. Min hybel var nærmest en leilighet".


Jente, Troms

2011 til 2013